top of page
אדריכלות

תכנון בית פרטי מתחיל במפגש עם הלקוח, שמטרתו להכיר את אורח החיים של בני הבית, ללמוד על הצרכים, הדרישות ומשאלות ליבם, ועל המסגרת התקציבית העומדת לרשות הפרויקט. במקביל, נאסף מידע על מיקום המגרש, הטופוגרפיה שלו, כווני האוויר, הנוף הנשקף ממנו וכמובן זכויות הבניה המותרות בנכס. התמונה המתגבשת מההיכרות ומאיסוף הנתונים נותנת לנו כלים לעצב לכם את הבית המושלם עבורכם.

השלב הבא הוא הכנת פרוגרמה ותכנית מתווה ראשונית, שלאחריה מתקיים דיאלוג עם הלקוח עד לגיבוש התכנון הסופי לשביעות רצונו המלאה.

המשך התכנון כולל את השלבים הבאים:

  • הכנת תכנית בקשה להיתר (גרמושקה).

  • טיפול באישורים הנדרשים ע"י הוועדה המקומית לצורך קבלת היתר בניה.

  • תכנון מפורט - הכנת סט תכניות עבודה מפורט של כל חלקי הבניין.

  • תאום תכניות יועצים.

  • הכנת פרטי בנין ורשימות אלומיניום.

  • הכנת תכנית מיקום נקודות ואביזרי חשמל ותקשורת.

  • הכנת כתב כמויות לעב' הגמר - ריצופים, חיפויים, טיח, צבע וכו'.

  • הכנת תכנית פיתוח השטח - גדרות, קירות תומכים, שבילי כניסה וחניה.

  • יעוץ בבחירת תגמירי הבניין החיצוניים.

  • פיקוח עליון על ביצוע העבודה באתר.

bottom of page